Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Benefit Systems oraz jego spółka zależna Fitness Place, jako kupująca, zawarły z Platinium Wellness umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci dwóch klubów fitness w Krakowie, za 11,25 mln zł, podała spółka.

Umowa zawarta została za łączną cenę 11 250 704,31 zł. Ponadto, zgodnie z umową emitent udzielił poręczenia za wszelkie zobowiązania kupującego wynikające z umowy do kwoty 9 250 704,31 zł, poinformowano.

Kupujący przejął zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą tych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w łącznej kwocie nieprzekraczającej 400 tys. zł, dodano.

"Zawarcie umowy stanowi ostatni etap realizacji transakcji zakupu zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących 12 klubów fitness działających pod firmą Platinium Fitness, wynikającej z warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o zawarciu której emitent informował [...] 20.07.2017 r. oraz przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o zawarciu której emitent informował [...] 23.08.2017 r." - czytamy w komunikacie.

Łączna cena za wszystkie zorganizowane części przedsiębiorstwa stanowiące 12 klubów fitness wyniosła 54 489 829,22 zł, podano także.

Jednocześnie spółka poinformowała, że został zawarty aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy emitentem, jako pożyczkodawcą, a kupującym, jako pożyczkobiorcą, przeznaczonej na zapłatę łącznej ceny nabycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa nabywanych przez kupującego oraz zakupu dodatkowego wyposażenia. Na mocy aneksu podwyższona została kwota udzielonej pożyczki do wysokości 55,5 mln zł oraz zostało przewidziane, iż spłata pożyczki nastąpi jednorazowo do dnia 31.08.2025 r.

Inwestycje w zakup klubów fitness na terenie województwa małopolskiego i śląskiego mają na celu zapewnienie odpowiedniej bazy treningowej dla użytkowników kart sportowych MultiSport, flagowego produktu grupy kapitałowej Benefit Systems, podsumowano.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1 219,57 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)