Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę łącznej kwoty 19 199 839,16 zł, tj. 0,41 zł na jedną akcję, podała spółka.
W dywidendzie uczestniczą 46 828 876 akcji spółki. Dzień dywidendy ustalono na dzień 16 sierpnia, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 r., podano w informacji.
Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.
(ISBnews)