Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 241,81 zł/MWh w I kw. 2019 r., podał Urząd Regulacji Energetyki (URE).
W IV kwartale 2018 r. cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynosiła 205,5 zł/MWh.
Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych i na giełdę energii. Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.
(ISBnews)