PHN kupił dwa biurowce od grupy Polnord za łącznie 30,8 mln euro


Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - PHN Wilanów, spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), zawarła umowy nabycia od grupy Polnord dwóch biurowców w ramach Wilanów Office Park, podała spółka. Łączna cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 30,8 mln euro.

Według komunikatu przedmiotem transakcji są:
1) prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Branickiego 15, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego „B1", tj. budynku biurowego „Betheone" w ramach projektu „Wilanów Office Park",

2) prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Branickiego 17, wraz z prawem własności posadowionego na działce budynku biurowego „B3", tj. budynku biurowego „Befree" w ramach projektu „Wilanów Office Park".

Budynek „Betheone" został oddany do użytkowania w 2011 r. i oferuje łącznie 7 461 m2 powierzchni biurowej oraz 160 miejsc parkingowych podziemnych. Budynek „Befree" został oddany do użytkowania w 2012 r. i oferuje łącznie 10 117 m2 powierzchni biurowej oraz 192 miejsca parkingowe podziemne. Obydwa budynki składają się z trzech kondygnacji naziemnych i dwóch kondygnacji podziemnych. Główni najemcy to m.in. NewWork, Polnord, Triumph oraz Levi Strauss, wymieniono także.

"W celu realizacji transakcji PHN Wilanów pozyskała częściowe finansowanie zewnętrzne. Warunki umowy sprzedaży nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów dla tego typu umów. Umowa nie przewiduje kar umownych. Sprzedający nie są podmiotami powiązanymi z emitentem i PHN Wilanów ani ich osobami zarządzającymi i nadzorującymi" – czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wpisuje się w realizację strategii emitenta zakładającej zakup nowoczesnych powierzchni biurowych, zaznaczono także.
Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.
(ISBnews)