Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Soho Development odnotowało 5,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 marca) wobec 35,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,95 mln zł wobec 18,25 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,41 mln zł w I-II kw. 2018/2019 wobec 65,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018/2019 wyniósł 5,68 mln zł wobec 79,86 mln zł straty rok wcześniej.
Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.
(ISBnews)