Tusk nawiązał do wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina z 2005 r., który uznał, że upadek Związku Sowieckiego był "największą geopolityczną katastrofą" minionego stulecia.

"Dziś w Gruzji chcę głośno i wprost powiedzieć, że upadek Związku Sowieckiego był błogosławieństwem dla Gruzinów, Polaków, Ukraińców, jak i całej Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział szef RE.

Według Tuska, dzięki Partnerstwu Wschodniemu relacje między krajami wchodzącymi w jego skład są jeszcze silniejsze. Wymieniał również obszary wzajemnej współpracy, w tym dotyczące wymiany handlowej, rynku cyfrowego czy kultury.

Podkreślał przy tym, że Partnerstwo Wschodnie nie powstało "przeciwko czemukolwiek", ale po to, żeby promować wzajemną współpracę, demokratyczne standardy i rządy prawa.

Tusk akcentował również rolę Partnerstwa Wschodniego we wspieraniu stabilizacji, bezpieczeństwa i pokoju w Europie. Wskazywał na potrzebę dalszej współpracy i integracji między UE a członkami Partnerstwa Wschodniego.

Reklama

"Będziemy nadal włączającą inicjatywą, działającą na rzecz zacieśnienia relacji między UE a wszystkimi sześcioma partnerami (wchodzącymi w skład Partnerstwa Wschodniego - PAP), zapewniając zróżnicowane podejście do każdego partnera, zgodnie z ich własnymi aspiracjami i możliwościami" - mówił szef RE.

Tusk odniósł się także bezpośrednio do organizatorów konferencji i społeczeństwa gruzińskiego.

"Chcę to powiedzieć jako przewodniczący RE i jako Polak - dla mnie Gruzja to nie tylko istotny partner UE. Kiedy myślę +Gruzja+, to myślę +wolność+, kiedy myślę +Gruzja+, to myślę +duma, odwaga+. Jesteście małym państwem, ale wielkim narodem" - dodał Tusk, który po tych słowach otrzymał owacje na stojąco.

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili otwierając konferencję podkreślała, że ogromna większość społeczeństwa gruzińskiego jest nastawiona proeuropejsko.

"Mimo różnic, które naturalnie występują wśród partii politycznych w Gruzji, wszyscy jednak popierają integrację z Unią Europejską" - mówiła.

Zaznaczyła, że z roku na rok wzrasta wymiana handlowa Gruzji z Unią Europejską. Przekonywała również o postępujących w Gruzji reformach, w tym m.in. o pluralizmie mediów.

Zurabiszwili zapewniła, że Gruzja rozumie wyzwania, które stoją przed UE, w tym te dotyczące brexitu. Mówiła przy tym, że rozumiejąc bieżące wyzwania UE, Gruzja powinna być cierpliwa w kwestii dalszej integracji.

Zurabiszwili kilkukrotnie przywołała hasło "więcej Gruzji w Europie i więcej Europy w Gruzji" jako drogę dalszej integracji.

Prezydent stwierdziła, że jeśli pojawiłby się wniosek o rozpoczęcie negocjacji z Gruzją w sprawie przystąpienia do UE, wówczas Tbilisi powinno szybko przystąpić do procesu negocjacji.

Deklarowała również dalsze postępy w przeprowadzeniu reform w Gruzji, w tym w obszarze wymiaru sprawiedliwości i promowania dialogu.

Nawiązując do sytuacji Gruzji w kontekście dalszej integracji europejskiej oraz okupacji rosyjskiej na terenach Abchazji i Osetii Południowej powiedziała: "Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, ale Gruzini oczekują jeszcze większego wsparcia z Europy. Potrzebujemy waszego politycznego wsparcia, mediacji, żeby zjednoczyć nasz kraj, ale wy potrzebujecie naszego entuzjazmu, żeby inspirować wasze społeczeństwa i tchnąć w Europę nowego ducha".

Partnerstwo Wschodnie powstało w 2009 r. i jest częścią europejskiej polityki sąsiedztwa, obejmującej wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej; jego celem jest pogłębienie więzi politycznych i integracji gospodarczej między UE a sześcioma krajami: Armenią, Azerbejdżanem, Mołdawią, Ukrainą, Gruzją i Białorusią.

Podczas XVI konferencji międzynarodowej w Batumi odbędą się sesje tematyczne dotyczące poszczególnych obszarów współpracy oraz pomysłów na dalsze wzmocnienie Partnerstwa. Wśród tematów rozmów mają znaleźć się także procesy transformacji demokratycznej, rozwój bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego i trwające konflikty w regionie oraz transport, energetyka i integracja gospodarcza.

Z Batumi Mateusz Roszak (PAP)