Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019, podała spółka.
Santander Biuro Maklerskie dokonało 11 lipca 2019 roku nabycia na rachunek spółki 14 589 akcji BBI Development. Łączna wartość transakcji wyniosła 8 753,40 zł, podano w komunikacie.
"Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,60 zł za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,014% w kapitale zakładowym emitenta oraz uprawniają do 0,014% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.
Spółka na rachunku własnym posiada obecnie łącznie 2 738 589 akcji własnych, stanowiących 2,62% kapitału zakładowego i uprawniających do 2 738 589 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 2,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.
Wcześniej w tym miesiącu BBI Development przyjął program skupu akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł, dokonywanego na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w czerwcu 2019 r.
BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.
(ISBnews)