"W sierpniu utrzymujemy oprocentowanie wszystkich rodzajów obligacji oszczędnościowych na niezmienionym poziomie. Skarbowe obligacje przeznaczone dla klientów detalicznych są bezpieczną i elastyczną formą lokowania i pomnażania oszczędności. Można je kupić w dowolnym momencie i w razie potrzeby wycofać niezbędną liczbę posiadanych obligacji, a oszczędności wraz z narosłymi odsetkami zostaną zwrócone nabywcy. Posiadamy bogatą ofertę obligacji oszczędnościowych, w tym zapewniające zysk powyżej inflacji obligacje cztero- i dziesięcioletnie oraz sześcio- i dwunastoletnie obligacje rodzinne. Ten rodzaj obligacji daje gwarancję ochrony realnej wartości nabywczej pomnażanych oszczędności" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. W przypadku pozostałych obligacji w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500+" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania, podano także.