Nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową weszły w życie 19 lipca.

Rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński poinformował, że najważniejsze zmiany dotyczą okresu, po którym ponownie będzie można starać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Lekarz wystawi je najwcześniej po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia.

Ministerstwo Zdrowia – jak zaznaczył Troszyński – przewiduje, że rozwiązanie to skróci kolejki czekających na wyjazd do sanatorium. Co roku wpływa do NFZ średnio 400 tys. skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Zdarza się, że pacjenci zaledwie po kilku dniach od powrotu składają kolejne skierowanie.

Inną ważną zmianą jest termin, w którym trzeba dostarczyć skierowanie do oddziału NFZ. Według nowych przepisów jest na to 30 dni. Po tym czasie skierowanie straci ważność.

Droga do sanatorium rozpoczyna się u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (czyli mającego kontrakt z Funduszem lub pracującego w placówce mającej taką umowę). To on ocenia stan zdrowia na podstawie wyników badań i wywiadu, a następnie na podstawie tych danych decyduje, czy możemy udać się do sanatorium. Wypisane skierowanie trzeba przekazać do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Aby starać się o finansowany przez NFZ wyjazd do sanatorium, należy zgromadzić konieczne dokumenty. Są to: aktualne wyniki badań, w tym badań specjalistycznych (jeśli były wykonywane), karty informacyjne ze szpitali (w przypadku hospitalizacji) oraz wystawione skierowanie.

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przekazujemy do oddziału NFZ osobiście lub pocztą. W oddziale Funduszu skierowanie jest rejestrowane. Następnie lekarz specjalista (w NFZ) na podstawie zgromadzonej przez pacjenta dokumentacji medycznej ocenia celowość leczenia. Jeśli uzna skierowanie za zasadne, w ciągu 30 dni od wpływu skierowania do oddziału NFZ pacjent otrzyma pismo, z którego dowie się, na jakie leczenie uzdrowiskowe został zakwalifikowany. W razie negatywnej decyzji lekarza specjalisty NFZ również powiadomi o tym pismem, w którym uzasadni przyczyny odmowy.

>>> Czytaj także: Codzienne raporty są zbyt dużym kłopotem dla lekarzy