W raporcie ogłoszono, że w czerwcu, podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach, bezrobocie spadło o jedną dziesiątą punktu procentowego w porównaniu z majem. To zaś oznacza, jak wyjaśnił Istat, że jest to najniższy wskaźnik od stycznia 2012 roku.

Najniższy od kwietnia 2011 roku jest wskaźnik bezrobotnych wśród osób w wieku od 15 do 24 lat. W czerwcu wyniósł on 28,1 procent i był niższy o półtora punktu procentowego niż w maju. W minionych latach ciężkiego kryzysu gospodarczego bez pracy we Włoszech było ponad 40 procent młodych ludzi.

W analizie danych zauważa się ponadto, że włoski rynek pracy nieznacznie "odmłodził się". Rośnie liczba zatrudnionych w grupie wiekowej poniżej 25 lat, a spada odsetek pracujących 50-latków.

>>> Czytaj też: Eurostat podał dane o bezrobociu. W Polsce wyniosło 3,8 proc., w strefie euro 7,5 proc.