Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Rafako rozpoczęło procedurę szacowania wartości czterech znaczących umów długoterminowych o łącznej wartości ok. 5,7 mld zł netto, podała spółka.

"Przeprowadzenie przedmiotowych szacunków ma na celu dokonanie weryfikacji i ewentualnej aktualizacji wartości powyższych umów. O zakończeniu i wynikach procedury szacowania umów emitent będzie informował w dalszych raportach bieżących" - czytamy w komunikacie.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)