Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei z 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do etapu budowy w ramach projektu Ostrołęka C z powództwa akcjonariusza - ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, podała spółka.
"Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w zakresie roszczenia głównego (o stwierdzenie nieważności uchwały) i stwierdził nieważność uchwały" - czytamy w komunikacie.
Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny, zaznaczono.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)