89 osób ukarano aresztem w związku z demonstracją 27 lipca, a 20 osób - z akcją 3 sierpnia.

Karę grzywny nałożono na 30 osób w związku z sierpniową demonstracją, a na 376 osób w związku z akcją z końca lipca. Dwie osoby mają także odbyć prace przymusowe.

Najniższa grzywna wyniosła 3 tys. rubli (ok. 178 zł), a najniższa kara aresztu - trzy dni.

Według OWD-Info, niezależnej organizacji monitorującej zatrzymania i represje polityczne w Rosji, podczas demonstracji w sobotę, 3 sierpnia, zatrzymano około 1000 ludzi. Zarzuca się im głównie naruszenie przepisów o masowych protestach i niepodporządkowanie się funkcjonariuszom policji.

Sobotnia akcja, której uczestnicy domagali się uczciwych wyborów, przede wszystkim – dopuszczenia do startu w nich opozycyjnych kandydatów – przebiegała w formie "spaceru po bulwarach". Wcześniej władze odmówiły wydania zgody na jej przeprowadzenie.

W sobotę 27 lipca policja, Gwardia Narodowa i OMON nie dopuściły do zgromadzenia się uczestników akcji przed budynkiem merostwa i brutalnie rozpędzały zgromadzonych, używając siły. Według władz doszło do "masowych zamieszek"; wszczęto sprawę karną. OWD-Info poinformowała, że zatrzymano wtedy 1373 osoby.(PAP)

ndz/ mal/