Forte obniżyło wstępny EBIT do 8 mln zł i EBITDA do 22 mln zł za II kwartałWarszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Fabryk Mebli Forte skorygowała wstępny EBIT za II kwartał 2019 roku do 8 mln zł, a EBITDA za ten okres do 22 mln zł, wynika z komunikatu spółki.

"W trakcie trwającego audytu wyników za I półrocze 2019 roku ustalono, że kwota 5 mln zł wydatkowana przez spółkę w związku z umową zawartą w dniu 2 sierpnia 2017 roku pomiędzy Forte a Miastem Suwałki o dofinansowanie budowy pasa startowego w Suwałkach, musi zostać, zgodnie ze stanowiskiem audytora spółki, jednorazowo zaliczona w koszty operacyjne II kwartału 2019 roku" – czytamy w komunikacie.

Spółka dotychczas, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, wykazywała przekazane na ten cel kwoty, jako rozliczenia międzyokresowe aktywowane w czasie do momentu zakończenia budowy pasa startowego i uzyskania wymaganych pozwoleń na użytkowanie (2,5 mln zł przekazane w IV kwartale 2018 i 2,5 mln zł w II kwartale 2019), podano także.

"W związku z powyższym zarząd spółki, […] informuje, że wstępne skorygowane dane finansowe grupy kapitałowej Fabryk Mebli Forte wynoszą:

- EBIT: za II kwartał 2019 roku - 8 mln zł

- EBITDA za II kwartał 2019 roku - 22 mln zł" – stwierdzono w informacji.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kpitałowej za I półrocze 2019 roku wynosi 61 mln zł, zaznaczono także.

"Zarząd spółki informuje, że po uwzględnieniu kwoty dodatkowych 5 mln zł w kosztach II kwartału 2019 r. , grupa kapitałowa nie złamała kowenantów ustalonych z bankami. Mając na uwadze, że spółka zgodnie z umową o dofinansowanie budowy lotniska, jest zobowiązana przeznaczyć kolejne 5 mln zł na ten cel, zarząd podjął negocjacje z instytucjami finansującymi, aby ten wydatek został potraktowany jako "one off" i nie był uwzględniany do wyliczenia ustalonych wskaźników zadłużenia" – podano także.

Pod koniec lipca Forte podawało, że szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT za II kwartał 2019 r. wyniosła 13 mln zł, co oznacza spadek o 45% w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 r. Natomiast szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA wyniosła 27 mln zł, w stosunku do 35 mln zł w II kwartale roku 2018.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)