Unia Europejska przeznaczy 9 mln euro na pomoc humanitarną w związku z pogarszającą się sytuacją żywnościową na Haiti. Pomoc pokryje podstawowe potrzeby żywieniowe ponad 130 tys. osób mieszkających na obszarach najbardziej dotkniętych katastrofą.

Ze względu na podatność na zagrożenia naturalne i wysoki poziom ubóstwa Haiti nie radzi sobie z powtarzającymi się sytuacjami kryzysowymi, takimi jak trzęsienia ziemi, huragany i długotrwałe susze. W ostatnich miesiącach sytuacja humanitarna tego kraju dramatycznie się pogorszyła i stoi on w obliczu poważnych niedoborów żywności. Problem dotyczy 2,6 mln ludzi, czyli 25 proc. populacji kraju.

„Dla UE sytuacja humanitarna na Haiti nie jest zapomnianym kryzysem. Jesteśmy zobowiązani do istotnego wsparcia ludzi dotkniętych kryzysem żywnościowym w tym kraju. Pomoc ta uzupełnia kwotę 12 mln euro przyznaną w 2018 roku" - powiedział unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides.

Z przekazanych funduszy skorzystają rodziny mieszkające na obszarach najbardziej dotkniętych kryzysem oraz dzieci cierpiące z powodu ostrego niedożywienia.

Haiti jest głównym beneficjentem pomocy humanitarnej UE w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Od 1994 roku kraj otrzymał wsparcie w łącznej wysokości 404 mln euro.

>>> Czytaj też: Tegoroczna susza kosztuje nas już blisko 1,9 mld zł