Rozmówcami szefa państwa w pierwszym dniu konsultacji są przewodnicząca Senatu Maria Elisabetta Alberti Casellati, szef Izby Deputowanych Roberto Fico, a następnie delegacje najmniejszych kół w parlamencie.

W czwartek w Pałacu Prezydenckim Mattarella przyjmie przedstawicieli największych ugrupowań, wśród nich Ligi, Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej. Przez telefon będzie rozmawiał z byłym prezydentem Włoch Giorgio Napolitano, który przebywa poza Rzymem.

W trakcie rozmów z reprezentantami sił politycznych prezydent sprawdzi, czy są szanse na powołanie nowej koalicji i stworzenie rządu z możliwie największym poparciem.

Obecnie jedyna rozważana hipoteza to koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd i centrolewicowej opozycyjnej Partii Demokratycznej - dotychczas nieszczędzących sobie krytyki adwersarzy. Wiele wskazuje na to, że to Ruch jako największe ugrupowanie w parlamencie wskaże kandydata na premiera. Nie wyklucza się, że ponownie przedstawi kandydaturę Contego.

Według mediów prezydentowi zależy na jak najszybszym zakończeniu kryzysu poprzez stworzenie nowej rządzącej większości.

Natychmiastowego rozpisania przedterminowych wyborów domaga się z kolei lider Ligi Matteo Salvini, który 8 sierpnia wywołał kryzys rządowy, ogłaszając zakończenie współpracy koalicyjnej z Ruchem Pięciu Gwiazd. Sondaże wskazują, że to jego ugrupowanie ma obecnie największe poparcie w kraju. Gotowość głosowania na antyimigrancką i bardzo krytyczną wobec Unii Europejskiej Ligę deklarowało w niedawnych sondażach ok. 38 proc. Włochów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)