Warimpex miał 5,11 mln euro zysku netto, 9,18 mln euro zysku EBIT w II kw. 2019Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Warimpex odnotował 5,11 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,44 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,18 mln euro wobec 1,57 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,96 mln euro w II kw. 2019 r. wobec 7,71 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 13,95 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,46 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 15,23 mln euro w porównaniu z 14,4 mln euro rok wcześniej.

Wzrost wyniku netto w I półr. br. jest w głównej mierze efektem sprzedaży nieruchomości, zysków z wyceny i dodatnich różnic kursowych. Strategia spółki w dalszym ciągu koncentruje się na odbudowie zasobów posiadanych nieruchomości i na umacnianiu źródeł przychodów. Jej celem jest wzrost sprzedaży i zwiększenie przychodów brutto, podkreślono w komunikacie.

"Po sprzedaży wielu aktywów w 2017 roku, w ubiegłym roku zdefiniowaliśmy nowe cele strategiczne. Skupiamy się szczególnie na finalizacji bieżących projektów rozwojowych, na nowych projektach deweloperskich i na nabywaniu aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość. Uzyskiwane pozytywne wyniki świadczą o sukcesie realizowanej przez nas strategii" - powiedział prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch, cytowany w materiale.

W I poł. 2019 r. przychody hoteli ze sprzedaży spadły o 24% r/r i wyniosły 4,8 mln euro. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki operacyjnej hotelu Dvořák w czeskich Karlovych Varach. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły w I półroczu 2019 do 9,2 mln euro (I półrocze 2018: 7,5 mln euro). Kluczowy dla tego wzrostu był zakup biurowca B52 w Budapeszcie oraz ukończenie obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w ubiegłym roku, podano także.

"W dużej mierze na skutek sprzedaży nieruchomości udało się również zwiększyć zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, odpisów amortyzacyjnych i wyniku z wyceny (EBITDA). W I półroczu 2018 wskaźnik EBITDA wynosił 2,9 mln euro, natomiast w okresie objętym aktualnym sprawozdaniem wzrósł do 9,9 mln euro. Efektem sprzedaży nieruchomości i zysków z wyceny był także wzrost EBIT z 2,7 mln euro do 16,6 mln euro. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) zwiększył się z -7,2 mln euro do 4,2 mln euro. Obejmuje on również zmiany kursów walut w wysokości 7,3 mln EUR (I półrocze 2018: -4,9 mln euro). Wynik finansowy netto za I półrocze 2018 wyniósł -4,3 mln euro, natomiast w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego udało się uzyskać wynik dodatni na poziomie 17,9 mln euro. Wzrost ten jest przede wszystkim efektem zysków ze sprzedaży nieruchomości, dodatnich różnic kursowych i zysków z wyceny" - czytamy dalej.

"Dzięki selektywnym zakupom i postępom w budowie zakładamy, że - mimo planowanych sprzedaży w segmencie hoteli - do końca roku uda nam się rozbudować portfolio. W segmencie nieruchomości biurowych oczekujemy wyraźnego wzrostu sprzedaży i poprawy przychodów brutto z tytułu wynajmu nowych obiektów. Szczególnie zaś cieszy nas fakt, że oprócz bieżącej działalności na naszych głównych rynkach w Polsce, Rosji i na Węgrzech, ponownie działamy w Niemczech. Czeka nas dynamiczny i pełen sukcesów rok" - podsumował Jurkowitsch.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)