Z danych ministerstwa finansów wynika, że nadwyżka jednostek samorządu terytorialnego (JST) po II kwartale wyniosła 13,49 mld zł wobec planowanego deficytu 22,92 mld.

Po I kwartale samorządy odnotowały nadwyżkę w wysokości 11,024 mld zł. Dochody JST po II kwartałach wyniosły 134,16 mld zł wobec 267,4 mld zł planu na 2019 rok. Wydatki wyniosły 120,66 mld zł wobec 290,3 mld zł planu.

Jak wskazują ekonomiści banku Santander, "spodziewamy się, że ten rok może zamknąć się podobnym deficytem jak w 2018 i wyniesie ok. 0.2-0.3 proc. PKB". Zwrócili uwagę, że "wydatki inwestycyjne samorządów wzrosły w II kw. 2019 o 9,6 proc. rok do roku wobec 33,8 proc. rok do roku. Wydatki majątkowe finansowane środkami UE spowolniły do 18,6 proc. rok do roku z 48,4 proc. rok do roku.

"Potwierdza się nasza teza o spowolnieniu inwestycji w tym sektorze gospodarki po nagłym przyśpieszeniu związanym z wyborami" - podali. "Spodziewamy się dalszego spowolnienia nakładów w tej kategorii w kolejnych kwartałach, co przełoży się też na spowalniając ścieżkę inwestycji ogółem" - dodali.

Ekonomiści Pekao zwracają uwagę, że wydatki na inwestycje JST po II kwartale br., wyniosły 13,1 mld zł wobec całorocznego planu 67,35 mld zł.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego wskazali natomiast, że samorządy miały na koniec drugiego kwartału 2019 r. identyczną nadwyżkę jak rok i dwa lata temu. Jak zaznaczyli, wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie roku były o niespełna 2 mld zł wyższe niż rok temu. "Tym niemniej tempo wzrostu inwestycji, w dużej mierze współfinansowanych przez UE wyraźnie spadło" - dodali. Według nich jesteśmy już na szczycie wykorzystania tych funduszy, przez najbliższe dwa lata samorządowe inwestycje powinny utrzymywać się na zbliżonym poziomie.

Według ekspertów z ING BŚ, kondycja finansowa samorządów pogorszy się, kiedy wejdzie w życie obniżka PIT (blisko połowa dochodów z tego źródła trafia do JST). "Spodziewamy się niewielkiego - ok. 5 mld zł deficytu samorządów w 2019 roku i wyższego - 10 mld zł w roku 2020" - podali w komentarzu.

>>> Czytaj też: "Polska wieś może być napędem wzrostu gospodarczego". Rząd szykuje wsparcie dla rolników