Gdy porównamy poziomy cen liczone w parytecie siły nabywczej w poszczególnych krajach ze wskaźnikiem średniego poziomu cen w UE wynoszącym 100, to wyniki pokazują, że wśród państw członkowskich UE w 2018 r. cena napojów alkoholowych (wódki, wina i piwa) była najwyższa w Finlandii. Na dalekiej północy wskaźnik poziomu cen wynosił 182, czyli o 82 proc więcej niż wynosi średnia cena w UE. Kolejne państwa, gdzie za alkohol trzeba słono płacić, to Irlandia (177) i Szwecja (152). Natomiast za alkohol płaci się najwięcej w skandynawskich krajach, które do UE nie należą. Na Islandii wskaźnik w 2018 r. wynosił prawie 268, a w Norwegii 252.

Najniższe ceny napojów alkoholowych odnotowano w Bułgarii i Rumunii. W obu tych państwach wskaźnik poziomu cen wyrobów spirytusowych wynosił 74. Kolejne były Węgry z ceną alkoholi na poziomie 77.

W 2018 r. cena napojów alkoholowych w Unii Europejskiej (UE) była ponad dwukrotnie wyższa w najdroższym państwie członkowskim niż w najtańszym.

W Polsce w 2018 r. cena alkoholu kształtowała się na poziomie 85,7, o 24,3 proc. niższym od średniej dla całej Wspólnoty. Wśród państw członkowskich daje nam to szóstą pozycję wśród państw, gdzie napoje wyskokowe są najtańsze.