P.A. Nova miała 17,38 mln zł zysku netto, 28,01 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019


Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 17,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 12,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 28,01 mln zł wobec 20,58 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,51 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 95,49 mln zł rok wcześniej.
"Istotny wzrost przychodów w porównaniu do I połowy 2018 r. jest efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą - P.A. Nova S.A. dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej), jak i rozpoznaniem przychodów ze sprzedaży mieszkań w inwestycji w Bad Staffelstein w Niemczech" - czytamy w raporcie półrocznym.
"Dodatkowo zanotowany został wzrost przychodów w segmencie najmu. Były one w I połowie roku 2019 o ponad 7% wyższe w porównaniu do I połowy roku 2018. Jest to w głównej mierze efekt oddania do użytkowania rozbudowanej części parku handlowego w Sosnowcu, a także parku handlowego w Jaworznie. Powierzchnia najmu obiektów generujących przychody na koniec I połowy 2019 r. wyniosła ponad 133 tys. m2. Przychody pozostałych segmentów, których udział jest znacząco niższy, nie miały istotnego wpływu na obraz podstawowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów grupy kapitałowej" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 8,01 mln zł wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)