Odkąd w listopadzie ub.r. Jacek Jastrzębski zastąpił Marka Chrzanowskiego na stanowisku przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, już kilkanaście osób odeszło ze stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektora w Urzędzie KNF. Na początku grudnia ub.r. było 40 takich osób. Obecnie na stanowiskach dyrektorskich pozostaje 24 z nich.

Ostatnia zmiana miała miejsce w czwartek. Maciej Kurzajewski nie jest już szefem Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. To komórka, która odpowiada za nadzór nad biurami i domami maklerskimi. Kurzajewski, długoletni pracownik nadzoru, został szefem DFI ponad rok temu.
Nie odchodzi jednak z UKNF. – Na rynku finansowym zwiększa się poziom zainteresowania inwestowaniem środków finansowych w nowe kategorie aktywów (np. kryptoaktywa) oraz nowymi, nieregulowanymi formami pozyskiwania kapitału (crowdfunding, oferty tokenów).

Zjawiska te wymagają od Urzędu KNF aktywnych działań, zmierzających w szczególności do zaproponowania optymalnych ram regulacyjnych dla obserwowanych zjawisk i związanych z nimi szans i zagrożeń, w tym także stworzenia odpowiednich narzędzi nadzorczych. Dostrzegając potrzebę zintensyfikowania prac w tym obszarze, przewodniczący KNF zdecydował o powierzeniu Maciejowi Kurzajewskiemu stanowiska doradcy odpowiedzialnego m.in. za działania analityczne w zakresie ewentualnej regulacji tych obszarów – wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytanie Jacek Barszczewski, rzecznik nadzoru.

Nazwisko następcy Kurzajewskiego nie jest jeszcze znane. – W październiku stanowisko dyrektora DFI obejmie nowy manager legitymujący się wieloletnim doświadczeniem zdobytym w krajowych i międzynarodowych instytucjach rynku kapitałowego – zapowiada przedstawiciel nadzoru.

Zmiany personalne w ostatnich miesiącach miały związek m.in. z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej, co oznaczało m.in. wydzielenie nowych departamentów. Jacek Jastrzębski szybko znalazł też szefów pionów. Piony były pomysłem jeszcze jego poprzednika, który odszedł z UKNF po aferze związanej z nagraniem jego rozmowy z biznesmenem Leszkiem Czarneckim. Chrzanowskiemu nie udało się jednak obsadzić tych stanowisk.

W pionie bankowym na stanowisko dyrektora Jastrzębski z początkiem maja wyznaczył Annę Herer, wcześniej menedżerkę w Santander Bank Polska. Po niecałych czterech miesiącach nastąpiła zmiana. – Pani Anna Herer przestała pełnić funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego i na mocy porozumienia stron pozostaje pracownikiem Urzędu KNF do końca listopada tego roku – informował nas niedawno rzecznik UKNF. – Obowiązki Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego przejął Paweł Rudolf, dotychczasowy Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej, wieloletni i doświadczony pracownik Urzędu KNF, który bardzo dobrze sprawdził się w obszarze nadzoru nad sektorem bankowości spółdzielczej i który swoją szeroką wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać także w pozostałych obszarach, które obejmuje swoim zakresem Pion Nadzoru Bankowego – wskazał Jacek Barszczewski.

>>> Polecamy: Raty kredytów frankowych będą niższe. LIBOR CHF mocno spadł