Minister wskazał, że program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaznaczył, że pieniądze dostaną wszystkie gminy, które do 20 grudnia złożą wnioski do NFOŚiGW. Podkreślił, że warto to robić, "ponieważ środki są na 100 proc. finansowania i nie jest wymagany żaden wkład własny".

Program przewiduje, że rolnicy będą przywozić folię w wyznaczone przez gminy miejsce, skąd trafią do zakładów recyklingowych. "Pieniądze z NFOŚiGW będą przeznaczone właśnie na dopłaty do utylizacji folii i innych odpadów rolniczych - powiedział Kowalczyk. Dodał, że recyklingowi zostanie poddanych co najmniej 200 tys. ton m.in. folii, opakowań po nawozach, siatki czy sznurka. Dopłata z NFOŚiGW do utylizacji wynosi do 500 zł za tonę.

Program został wdrożony po pilotażu, który przeprowadzono w siedmiu gminach na terenie powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego. Samorządy złożyły wówczas wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 406 tys. zł. "Efektem zrealizowanych działań było zagospodarowanie ponad 1156 ton odpadów" – powiedział Kowalczyk.

Podczas konferencji minister omówił również program priorytetowy NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji. W ramach programu będzie można otrzymać pożyczki m.in. na budowę lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości.

„Wsparcie finansowe będzie można również przeznaczyć na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, podłączenia kanalizacyjne, budowę sieci wodociągowych oraz tworzenie ujęć wody czy stacji uzdatniania wody” – powiedział minister.

Jak zaznaczył pożyczki będą mogły być częściowo umarzane w zależności od sytuacji finansowej gminy.

„Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym programem planujemy zwiększyć jego budżet z 200 mln zł do 590 mln zł” – podkreślił minister.

>>> Czytaj też: Atak na rafinerie to krok w stronę otwartej wojny na Bliskim Wschodzie [WYWIAD]