W ramach strategicznego partnerstwa na całym świecie prowadzone będą inwestycje w rozwój przedsiębiorczości kobiet.

Znana z zaangażowania na rzecz równouprawnienia i przedsiębiorczości kobiet spółka Mary Kay Inc. ogłosiła uruchomienie akceleratora przedsiębiorczości kobiet (Women's Entrepreneurship Accelerator) – inicjatywy wielostronnej mającej na celu równouprawnienie kobiet, inspirowanie ich do przedsiębiorczości, a także ich edukację w tym zakresie na całym świecie. W przełomowej inicjatywie – będącej efektem strategicznej współpracy z sześcioma agencjami ONZ: ONZ Kobiety, Biurem ONZ ds. Partnerstw (UNOP), Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO), Międzynarodowym Centrum Handlu (ITC), UN Global Compact (UNGC) oraz Programem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – nie wprowadzono barier wstępu.

Oferta akceleratora obejmie specjalnie przygotowany cyfrowy program kształcenia uzupełniony szkoleniami praktycznymi i działaniami z zakresu mentoringu. Jednocześnie będzie on pełnił funkcję platformy do działań na rzecz znoszenia barier dla przedsiębiorczości kobiet, w tym z zakresu podnoszenia poziomu alfabetyzmu cyfrowego i wprowadzania reform prawnych, dzięki którym kobiety będą mogły w pełni uczestniczyć w kształtowaniu rozwoju gospodarek lokalnych i krajowych. W ramach projektu wsparcie uzyskają ponadto międzynarodowe działania na rzecz przedsiębiorczości ukierunkowane na budowanie i rozwijanie sieci relacji pomiędzy firmami prowadzonymi przez kobiety, w tym w zakresie procesu zakupowego. W przyszłości program zostanie rozbudowany o różne możliwości dofinansowania dla kobiet, które zrealizowały program kształcenia.

„Mary Kay już od ponad 56 lat działa na rzecz równouprawnienia kobiet poprzez wspieranie ich przedsiębiorczości i dążeń do uzyskania stabilności i niezależności finansowej – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor generalna Mary Kay. – Podmioty z sektora prywatnego i publicznego muszą współpracować nad zapewnieniem przedsiębiorczyniom dostępu do narzędzi i edukacji niezbędnych do wcielenia w życie marzeń o niezależności finansowej, na czym skorzystają zarówno ich rodziny, jak i całe społeczności”.

Akcelerator przedsiębiorczości kobiet początkowo dostępny będzie w 6 językach, ale baza ta będzie stopniowo rozszerzana, tak by objąć 192 państwa. W ramach akceleratora powołany zostanie ponadto komitet doradczy składający się z przedsiębiorców, ważnych osobistości i działaczy, którego zadaniem będzie nadzorowanie rozwoju i promocji programu.

„Kobieta świadoma i posiadająca własne środki to kobieta równouprawniona. Obecnie obserwujemy stały wzrost wskaźników aktywności i przedsiębiorczości wśród kobiet, w tym coraz większą liczbę innowatorek – powiedziała Phumzile Mlambo-Ngcuka, dyrektor wykonawcza ONZ Kobiety. – Tworząc akcelerator przedsiębiorczości kobiet, działacze i działaczki z całego świata wspólnymi siłami stworzą kobietom, na niespotykaną dotąd skalę, możliwości rozpoczęcia przemyślanej działalności gospodarczej, kultywując niezależność finansową i wspierając rozwój lokalnych społeczności”.

„ITC cieszy się z możliwości wzięcia udziału w programie za pośrednictwem inicjatywy SheTrades, licząc, że przyczyni się on do osiągnięcia wymiernego postępu w realizacji celu zrównoważonego rozwoju nr 5 w zakresie równouprawnienia kobiet i dziewcząt – powiedziała Arancha González, dyrektor generalna Międzynarodowego Centrum Handlu. – Przedsięwzięcie to otworzy kobietom i dziewczętom drogę do realizacji snów o własnej firmie, wyposażając je w niezbędne umiejętności w tym zakresie”.

Akcelerator przedsiębiorczości kobiet to tylko jedna z szeregu inicjatyw, jakie Mary Kay konsekwentnie podejmuje z myślą o aktywizacji i poprawie jakości życia kobiet na całym świecie. W tym roku Mary Kay dołączyła już do stale rosnącej grupy przedsiębiorstw zobowiązujących się do realizacji zasad równouprawnienia kobiet (Women’s Empowerment Principles), projektu realizowanego wspólnie przez UN Global Compact i ONZ Kobiety, który ma na celu promowanie aktywności firm na rzecz równouprawnienia płci. Spółka Mary Kay jest ponadto sygnatariuszem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ Mary Kay będzie sponsorować WE Empower UN SDG Challenge – pierwszy międzynarodowy konkurs biznesowy dla przedsiębiorczyń organizowany przez znaną projektantkę mody Diane von Furstenberg.

Więcej informacji na temat akceleratora przedsiębiorczości kobiet można znaleźć na stronie www.WE-accelerate.com.

>>> Czytaj też: Ekspert: nowa KE jest zrównoważona pod względem płci i geografii