Bank Pocztowy nie wyklucza emisji akcji w przyszłym roku


Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Bank Pocztowy ma wystarczające kapitały własne do dalszego rozwoju aktywności i akcji kredytowej w tym roku, ale w przyszłym roku może zajść potrzeba jego dokapitalizowania, wynika z wypowiedzi prezesa Roberta Kuraszkiewicza. Kwota ewentualnego dokapitalizowania to ok. 90 mln zł.
"Zakładamy, że w razie rozwoju biznesu ewentualna potrzeba zwiększenia kapitałów będzie w przyszłym roku. Emisja miałaby porównywalną wartość [co ostatnio]" - powiedział prezes, zapytany o plany emisji akcji.
Ostatnia emisja akcji Banku Pocztowego miała miejsce pod koniec 2017 roku, a jej wartość sięgnęła 90 mln zł.
Prezes podkreślił, że ostateczna wartość emisji będzie zależała od przyjętych założeń do planu finansowego na przyszły rok, nad którym zarząd obecnie pracuje.
"Obecnie bank nie rozważa emisji obligacji" - powiedział też Kuraszkiewicz.
Zysk netto Banku Pocztowego wyniósł 10,9 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 10,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 5,7% r/r). Wynik ubiegłoroczny uwzględnia zdarzenie jednorazowe (rozwiązanie rezerw na kwotę 7 mln zł).
Współczynnik wypłacalności wyniósł CAR wyniósł 17,3%, a Tier 1 sięgnął 14,4% na koniec czerwca.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.
(ISBnews)