Urząd Marszałkowski podał w środę, że organem do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy podróżny w momencie niewypłacalności biura podróży znajduje się poza granicami kraju, jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. On zależności od sytuacji może zdecydować o pokryciu kosztów kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu.

Kontakt do urzędu w tej sprawie to: Departament Kultury, Promocji i Turystki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3 03-472 Warszawa, tel. +48 22 597 95 24, +48 22 597 95 43, +48 22 597 95 45, +48 22 597 95 41 oraz adres e-mail: dkpit@mazovia.pl.

Reklama

Urząd w przygotowanym komunikacie poinformował ponadto, że spółka Neckermann Polska posiada zabezpieczenie finansowe w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. (oddział w Polsce, Allianz Partners, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B). Jest to umowa gwarancji numer GU/00006/2017 z 8 grudnia 2017 r. chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku oraz umowa gwarancji numer GU 00005/2018 z 14 grudnia 2018 r. chroniąca umowy zawarte od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana lub która została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju (częściowy zwrot wpłaty za niewykorzystane dni) oraz osoby, które pokryły samodzielnie koszty powrotu do kraju powinni złożyć zgłoszenia do AWP P&C SA (oddział w Polsce, Allianz Partners, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B).

Zgłoszenie takie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji poszkodowanego podróżnego, kopię umowy o udział w imprezie, kopie dowodów wpłat za imprezę oraz udokumentowanie innych kosztów poniesionych podczas imprezy związanych z niewypłacalnością, oświadczenie stwierdzające niewykonanie umowy przez Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z o.o. i określenie wysokości roszczenia oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

Osoby przebywające za granicą mogą ponadto skontaktować się z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00. Dla osób, których wyjazd został odwołany dedykowany jest, czynny w dni powszednie w godzinach od 8 do 16 numer telefonu: +48 22 563 11 00 oraz adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com.

Urząd w komunikacie przypomniał także, że Polska dostosowała ochronę klientów biur podróży do prawa unijnego, stąd wszyscy uprawnieni poszkodowani podróżni otrzymają 100-proc. zwrot wpłat.

W najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska - poinformowało w środę biuro podróży, które podjęło taką decyzję w związku z upadkiem firmy Thomas Cook.

W piątek władze największego, a zarazem najstarszego biura podróży Thomas Cook, poinformowały, że znalazło się ono na skraju bankructwa. W poniedziałek firma ogłosiła upadłość. W biurach spółki Thomas Cook na całym świecie pracuje 22 tys. osób, z czego 9 tys. w rodzimej Wielkiej Brytanii. Działająca w 16 krajach świata firma obsługiwała 19 mln turystów rocznie.(PAP)

Autor: Natalia Kamińska