Prawdopodobieństwo realizacji "najgorszego scenariusza" dotyczącego skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego hipotecznych kredytów walutowych poddane jest niepewności, a jego ewentualne koszty byłyby rozłożone na wiele lat, ocenia Fitch Ratings.

"Zbliżające się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące legalności kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych może potencjalnie zwiększyć w sposób gwałtowny koszty dla polskiego sektora bankowego po 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Jak podaje agencja, według stanu na lipiec br., 28,7 proc. kredytów hipotecznych w Polsce w walutach obcych (głównie w CHF).

"Według 'najgorszego scenariusza' - w którym wszystkie hipoteki w walutach obcych muszą być skonwertowane na kredyty złotowe - koszty dla banków są szacowane przez Związek Banków Polskich na do 60 mld zł (równowartość 3 proc. aktywów sektora według stanu z lipca 2019). Fitch zwraca uwagę, że ten szacunek z 'najgorszego scenariusza' poddany jest niepewności, a jakikolwiek wpływ najprawdopodobniej rozłożyłby się na wiele lat" - czytamy dalej.

Agencja podkreśliła także, że polski sektor bankowy jest zyskowny, jakość jego aktywów jest stabilna (wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,8 proc. w lipcu br.). Jego regulacja jest też właściwa.

>>> Czytaj też: Hirsch: Katastrofy nie będzie. Rynek zareaguje na orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych przed nim, a nie po nim