Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4,92 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,12 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 75,16 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Ursus w I półroczu 2019r. (po wyłączeniach) wyniosły 67 117 tys. zł i był to spadek przychodów o 10,7 % w stosunku do I półrocza 2018r. Grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 4 918 tys. zł, co jest spadkiem względem I półrocza 2018 r. o 6%. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wyniku na działalności finansowej grupa osiągnęła stratę brutto na poziomie -24 314 tys. zł, co oznacza stratę wyższą niż w I półroczu 2018 r. o 0,5%. Na poziomie straty netto, wynik grupy w I półroczu 2019 r. uległ poprawie względem I półrocza 2018 r. o 5,5% ze względu na rozwiązanie rezerw i aktywa z tyt. podatku odroczonego, co poprawiło wynik brutto o uwolnione kwoty z bilansu grupy" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 11,12 mln zł wobec 15,96 mln zł straty rok wcześniej.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Ursus Bus w poważnych tarapatach. "To była ostatnia nitka, która trzymała ich przy życiu"