Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Ferrum odnotowało 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,71 mln zł wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 13,42 mln zł wobec 13,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 231,04 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 162,76 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2019 r. wyniosły 231 036 tys. zł i były o 68 281 tys. zł wyższe od przychodów porównywalnego okresu w roku ubiegłym. W zrealizowanej sprzedaży netto grupy kapitałowej za I półrocze 2019 r. 43,4% stanowiła sprzedaż poza granice kraju" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 2,83 mln zł wobec 2,39 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)