Wartość umowy wynosi 199,9 mln zł brutto

"Główne postanowienia umowy:

• Wartość umowy: 199,9 mln zł brutto.

• Termin realizacji: 33 miesiące od daty podpisania umowy.

• Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

• Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące.

• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.