Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 87% r: r do 83 mln zł w III kw.


Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 83 mln zł w III kw. 2019 roku i była niższa o 87% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 433 mln zł i wzrosła o 14% w porównaniu z III kw. 2018 r. podała spółka.
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk w III kw. wyniosła 734 mln zł i była niższa o 80% w skali roku. Nakłady na wierzytelności nabyte przez grupę wyniosły 83 mln zł i były niższe o 87% r/r.
Grupa Kruk zainwestowała w III kwartale w 33 portfele na czterech rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach i Słowacji. Łączne nakłady w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 392 mln zł i były o 63% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
"Nasze inwestycje zarówno w trzecim kwartale, jak i w całym 2019 roku są niższe od zakładanych. Są one też niższe od tych w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale transakcyjne zwroty z tych inwestycji są znacząco wyższe w zestawieniu z portfelami nabytymi w 2018 i 2017 roku. Głównie inwestowaliśmy na rynku polskim i rumuńskim (łącznie 85% od stycznia do września 2019 roku), celowo ograniczając czasowo inwestycje we Włoszech i Hiszpanii. Będziemy otwierać się na powrót do inwestycji na tych rynkach. - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
"Obserwujemy rosnącą podaż portfeli w IV kwartale 2019 roku, który jest zazwyczaj najbardziej aktywnym kwartałem pod katem transakcyjnym. Dodatkowo widzimy coraz więcej czynników, które w dłuższej perspektywie powinny wpłynąć na zwiększenie skłonności banków do sprzedaży portfeli. Jednym z nich może być ostatni wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 roku dotyczący kredytów w CHF. Choć nie ma on bezpośredniego przełożenia na wyniki i sytuację Kruka, to może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży wierzytelności przez banki" - dodał prezes.
W III kwartale wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK Kruk wyniosła 433 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w skali roku.
"Spłaty w trzecim kwartale spadły o 3% w stosunku do drugiego kwartału 2019, co wynikało w głównej mierze z sezonowości. Jednocześnie zwiększa się kontrybucja Włoch w wartości wszystkich spłat, która już dziś sięga blisko 10 % vs. 7 % w analogicznym okresie 2018 roku. W porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku wartość spłat we Włoszech wzrosła o 56 %, a w Hiszpanii o 49%" - wskazał Krupa.
Spółka podała, że w I-III kwartale 2019 r. wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę wyniosła 4 022 mln zł i była niższa o 36% r/r. W tym czasie nakłady na zakup wierzytelności spadły o 63% r/r do 433 mln zł.
Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK Kruk w I-III kw. wyniosła 1 307 mln zł i była wyższa o 14% w skali roku.
Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
(ISBnews)