MOL miał 59,8 mld HUF zysku netto, 102,6 mld HUF zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - MOL odnotował 59 757 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 89 955 mln HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 102 620 mln HUF wobec 121 404 mln HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 399 968 mln HUF w III kw. 2019 r. wobec 1 449 018 mln HUF rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 186 193 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 223 152 mln HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 883 395 mln HUF w porównaniu z 3 784 704 mln HUF rok wcześniej.
"Dobry wynik finansowy naszego odpornego, zintegrowanego modelu biznesowego w pierwszych 9 miesiącach pozwala nam podnieść prognozę oczyszczonego wyniku CCS EBITDA na cały 2019 rok do około 2,4 mld USD (z około 2,3 mld USD poprzednio). Ponadto nadal generujemy pozytywny cashflow, dzięki czemu w pełni finansujemy nawet niemal podwojone inwestycje organiczne, prowadząc nasze strategiczne projekty transformacyjne. Flagowy projekt polioli realizowany jest zgodnie z harmonogramem, jego prace budowlane przyspieszyły w III kw., a całkowity poziom realizacji przekroczył 35%" - powiedział prezes Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.
W ujęciu dolarowym MOL odnotował 204 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 323 mln USD zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 349 mln USD wobec 436 mln USD zysku rok wcześniej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA spadł r/r do 689 mln USD z 708 mln USD.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 744 mln USD w III kw. 2019 r. wobec 5 199 mln USD rok wcześniej.
W I-III kw. spółka miała 648 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 839 mln USD rok wcześniej przy 13 490 mln USD przychodów, wobec 14 166 mln USD przychodów rok wcześniej.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)