Poczta Polska: Wg UZP nie naruszyliśmy przepisów przy umowie o automaty paczkowe


Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów paczkowych, podała Poczta Polska w oświadczeniu przesłanym ISBnews.
Business Insider Polska napisał wczoraj: "Poczta Polska rozwija sieć automatów paczkowych we współpracy z firmą SwipBox, którą wybrała bez przetargu. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych sprawdza, czy państwowy operator - zawierając w ten sposób kontrakt - nie złamał prawa".
"Decyzja UZP utwierdza nas w przekonaniu, że działamy prawidłowo przy wyborze dostawcy usługi najmu automatów do obiorów przesyłek paczkowych. Dla nas to bardzo ważna informacja, że budując sieć partnerów na niezwykle konkurencyjnym runku przesyłek kurierskich możemy działać biznesowo" - powiedziała rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w oświadczeniu.
"Rozwój sieci automatów jest ważnym elementem budowy naszej sieci Odbiór w Punkcie, która odpowiada na oczekiwania klientów, coraz częściej robiących zakupy w e-sklepach. Chcemy nadal rozwijać tę opcję dostawy przesyłek kurierskich współpracując w różnymi podmiotami, aby dawać naszym klientom jak największą gamę dogodnych możliwości odbioru przesyłek" - podkreśliła Siwek.
Firma wyjaśnia, że wybór dostawcy usługi najmu automatów paczkowych nastąpił w oparciu o przeprowadzone postępowanie na podstawie wewnętrznych przepisów Poczty Polskiej. Poczta Polska skorzystała z wyłączenia jakie umożliwia art. 138f ust. 1 ustawy Prawo zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. w związku z Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2016) 3986 z dnia 4 lipca 2016 r. wyłączającej usługi kurierskie i usługi inne niż usługi pocztowe w Polsce z zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielenia zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.
"Poczta Polska chce odgrywać kluczową rolę w Polsce na rynku przesyłek e-commerce. Raport Poczty Polskiej pt. 'Rozwój rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce 2014 -2023' zakłada, że w 2023 roku wartość rynku KEP w Polsce będzie kształtować się poziomie blisko 12 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 50% w porównaniu do danych z ubiegłego roku. Prognozuje się, że w 2023 roku operatorzy KEP obsłużą prawie 850 mln paczek, czyli dwa razy więcej niż w 2017 roku" - czytamy dalej w oświadczeniu.
Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,5 tys. placówek.
(ISBnews)