"Pomimo zmiany poziomu zagrożenia terroryzm pozostaje jednym z bezpośrednich i największych czynników ryzyka dla naszego bezpieczeństwa narodowego" - zastrzegła jednak.

"Znaczący" poziom zagrożenia terrorystycznego jest trzecim w pięciostopniowej skali i oznacza, że atak może nastąpić bez ostrzeżenia.

Przez większość czasu w ciągu ostatnich pięciu lat poziom zagrożenia terroryzmem w Wielkiej Brytanii był określony jako "poważny", co jest czwartym stopniem. W 2017 roku dwukrotnie podniesiono go na krótko do najwyższego poziomu - "krytycznego" - który oznacza, że atak w bliskiej przyszłości jest bardzo prawdopodobny.

W 2017 roku w Wielkiej Brytanii miały miejsce cztery zamachy terrorystyczne, w których śmierć poniosło łącznie 36 osób. Większość ofiar zginęła podczas koncertu Ariany Grande w Manchesterze. Pozostałe ataki miały miejsce na London Bridge i w pobliżu siedziby parlamentu.

Reklama

Oceną zagrożenia terrorystycznego zajmuje się JTAC - komórka brytyjskiego kontrwywiadu, która wydaje rekomendacje w tej sprawie niezależnie od rządu.

Obniżenie poziomu zagrożenia zamachami nie dotyczy Irlandii Północnej; ze względu na inny charakter terroryzmu w tej prowincji oceny wydawane są odrębnie. W Irlandii Północnej zagrożenie pozostaje na poziomie "poważnym".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)