Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały wstępnie 3,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 0,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. 

" Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za III kwartał 2019 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku):

- przychody netto ze sprzedaży: 50,7 mln zł w III kwartale 2019 roku (57,2 mln zł w III kw. 2018 roku),

- EBITDA: (-) 0,1 mln zł w III kwartale 2019 roku (3,3 mln zł w III kw. 2018 roku),

- znormalizowana EBITDA: (-) 0,3 mln zł w III kwartale 2019 roku (3,4 mln zł w III kw. 2018 roku),

- wynik z działalności operacyjnej: (-) 3,6 mln zł w III kwartale 2019 roku [0,2 mln zł w III kw. 2018 roku),

- znormalizowany wynik z działalności operacyjnej: (-) 3,8 mln zł w III kw. 2019 roku (0,3 mln zł w III kw. 2018 roku),

- wynik netto: (-) 3,5 mln zł w III kw. 2019 roku ((-) 0,4 mln zł w III kw. 2018 roku), 

- znormalizowany wynik netto: (-) 3,7 mln zł w III kwartale 2019 roku ((-) 0,3 mln zł w III kw. 2018 r.)" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2019 roku grupa zanotowała (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku):

- przychody netto ze sprzedaży: 159,8 mln zł (160,6 mln zł), EBITDA: 4,4 mln zł  (6,4 mln zł), znormalizowana EBITDA: 3,3 mln zł  (9,5 mln zł), wynik z działalności operacyjnej: (-) 6,3 mln zł  ((-) 2,8 mln zł), znormalizowany wynik z działalności operacyjnej: (-) 7,4 mln zł  (0,3 mln zł), wynik netto: (-) 6,6 mln zł ((-) 4,3 mln zł), znormalizowany wynik netto: (-) 7,9 mln zł  ((-) 0,6 mln zł). 

"Na wskazane powyżej wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały czynniki obniżające poziom marży brutto ze sprzedaży obejmujące w szczególności: niekorzystaną strukturę sprzedaży, wzrost kosztów wybranych surowców produkcyjnych oraz kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych, wyższe koszty usług marketingowych oraz transportowych" - czytamy także. .

Spółka zastrzegła, że ostateczne wyniki finansowe grupy zostaną przekazane w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kw. 2019 rok, który zostanie opublikowany w dniu 8 listopada 2019 r.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 223,3 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)