KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,9% r: r do 11,86 mld zł w I-IX 2019


Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 11,86 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. i był wyższy o 2,9% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
W styczniu-wrześniu 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,6% do 37,16 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 9,93 mld zł i był o 1,5% wyższy w ujęciu rocznym.
Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 8,6% r/r do 16,34 mld zł.
Koszty działalności banków wzrosły o 2,3% r/r do 26,75 mld zł w styczniu-wrześniu 2019 r.
W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,1 mld zł (wzrost o 13,5% r/r).
Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu br. na poziomie 17,87% (TCR) i 16,5% (T1).
(ISBnews)