Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum PBDiM Kobylarnia i Mirbudu, warta 359,43 mln zł brutto, okazała się najtańsza w przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy piątego odcinka drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ, wynika z protokołu udostępnionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Łącznie wpłynęło 6 ofert. Druga najtańsza należała do Budimeksu (381,27 mln zł), a trzecia - do konsorcjum Trakcji PRKiI i firmy Masfalt (414,97 mln zł). Oferty nie różnią się pod względem pozostałych kryteriów wyboru: wszystkie firmy zadeklarowały skrócenie terminu realizacji inwestycji o 2 miesiące oraz wydłużenie gwarancji jakości o 5 lat.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie inwestycji 299,82 mln zł brutto, podano w protokole.

"Kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych ofert. Przypominamy, że po wielokrotnych wezwaniach poprzedniego wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Świecie Południe; Świecie Południe - Bydgoszcz Północ oraz Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ) włoska firma nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji umów, w tym postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. 11 czerwca 2019 roku GDDKIA odstąpiła od umów z wykonawcą tych inwestycji" - przypomina Dyrekcja w komunikacie.

Dla pozostałych dwóch odcinków S5 (Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ) termin otwarcia ofert wyznaczono na 26 listopada br., podano także.

(ISBnews)