OEX rozpoczyna skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł: szt.


Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - OEX rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w cenie 19 zł za sztukę. Spółka skupi nie więcej niż 421 052 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi nie więcej niż 5,27% jej kapitału zakładowego, podał OEX. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji to 22 listopada br.

"Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 421 052 akcje zwykłe na okaziciela spółki [...] wyemitowane przez spółkę, zdematerializowane i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, stanowiące nie więcej niż 5,27% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 4,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.
W ramach oferty, spółka będzie nabywać akcje w obrocie pozagiełdowym, proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania, będzie wyższa niż 421 052, spółka dokona proporcjonalnej redukcji, zaznaczono.
Oferowana cena zakupu akcji wynosi 19 zł za jedną akcję.

"Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
- Termin ogłoszenia oferty - 19 listopada 2019 r.
- Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji - 22 listopada 2019 r.
- Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji - 29 listopada 2019 r.
- Przewidywany termin transakcji nabycia akcji - 4 grudnia 2019 r." - czytamy dalej.
Zarząd spółki zachowuje prawo do zakończenia oferty niezależnie od przyjętego harmonogramu oraz rezygnacji z nabycia akcji w całości lub części, zaznaczono.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania akcji jest Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.
Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).
(ISBnews)