Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2019 r. wzrosło o 0,1% m/m i wyniosło 978 560,98 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,5%.
"Wzrost zadłużenia we wrześniu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,2 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,1 mld zł); różnic kursowych (-0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,2% i wobec JPY o 0,7% oraz osłabienia wobec USD o 0,7% oraz wobec CHF o 0,3%" - czytamy w komunikacie.
Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2019 r. wzrosło o 1,5 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (+0,9 mld zł) oraz wzrostu pozostałego zadłużenia (+0,5 mld zł).
Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec września 707,13 mld zł i wzrosło o 0,2% m/m (oraz o 4,9% od początku roku).
Zadłużenie zagraniczne wyniosło 270,85 mld zł (spadło o 0,2% m/m oraz spadło o 3,2% od początku roku).
We wrześniu 2019 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 0,5 mld zł, co było wypadkową: ujemnego salda emisji długu i różnic kursowych (-0,3 mld zł), podano także.
"Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 33,3 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 9 mld zł, co było wypadkową: spadku długu w euro (-0,6 mld euro), w USD (-2,2 mld USD), CHF (-1 mld CHF), CNY (-3 mld CNY) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w JPY, osłabienia złotego (+7,2 mld zł)" - czytamy dalej.
(ISBnews)