PHN miał 16,2 mln zł zysku netto, 31,8 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 16,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 31,8 mln zł wobec 7,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,5 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 41,3 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 43,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 127,6 mln zł w porównaniu z 119,5 mln zł rok wcześniej.
"EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację) wyniosła w okresie 9 miesięcy 2019 roku 73,9 mln zł i była wyższa o 22,7 mln zł (44%) względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA (EBITDA skorygowana o zmianę wartości godziwej nieruchomości i wynik na ich zbyciu, odszkodowanie za wady na nieruchomościach grupy, zmianę rezerwy na odszkodowania w działalności deweloperskiej i zmianę statusu prawnego nieruchomości) wyniosła 50 mln zł i była wyższa o 4,5 mln zł (10%) względem ubiegłego roku" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 29,1 mln zł wobec 25,5 mln zł zysku rok wcześniej.
Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.
(ISBnews)