Elemental miał 4,64 mln zł zysku netto, 15,33 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019


Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 4,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 15,33 mln zł wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 539,72 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 427,86 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 16,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 574,74 mln zł w porównaniu z 1 243,98 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 6,57 mln zł wobec 5,19 mln zł straty rok wcześniej.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)