Akcjonariusze GetBacku w restrukturyzacji zdecydują o dalszym istnieniu spółki, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz udzieleniu członkom organów spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 19 grudnia.

"Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z tym, że bilans spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie spółki, postanawia o dalszym istnieniu spółki" - czytamy w projekcie jednej z uchwał.

Akcjonariusze podejmą także uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2018.

"(...) Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1 101 339 000,0 złotych,z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych" - czytamy w projekcie innej uchwały.

ZWZ zdecyduje także o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także sprawozdania zarządu oraz rady nadzorczej z działalności spółki za rok obrotowy 2018, jak również o udzieleniu członkom organów spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

>>> Czytaj też: Dlaczego nikt nie wychwycił afery GetBack wcześniej? Zawiódł rynek