"Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,3 (przed miesiącem minus 1,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11,7% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 15% (przed miesiącem odpowiednio 13,4% i 15,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest negatywnie, podobnie jak w październiku. Opinie dotyczące produkcji są pozytywne, wobec nieznacznie pesymistycznych odnotowywanych przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie, a także diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych w październiku. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną nieco wolniej niż sygnalizowano miesiąc wcześniej, podano także.

"Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowane są redukcje zatrudnienia w skali podobnej do zapowiadanej w październiku. Dyrektorzy przedsiębiorstw prognozują wzrost cen wyrobów przemysłowych, zbliżony do przewidywanego przed miesiącem" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Jak inspekcja kręci w sprawie minister. Dokumenty z kontroli PIP potwierdzają naruszenie kodeksu pracy