Mercator miał 1,46 mln zł zysku netto, 4,47 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,47 mln zł wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 145,22 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 111,61 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2019 r. Grupa Mercator Medical zwiększyła przychody ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 30,2% (33,6 mln zł), przy czym:

- Przychody ze sprzedaży produktów (głównie produkowane w zakładzie w Tajlandii rękawice diagnostyczne) wzrosły o ponad 21,9% (12,7 mln zł). To m.in. efekt uruchamiania nowych mocy produkcyjnych w fabryce rękawic w Tajlandii;

- Przychody ze sprzedaży towarów (nabywane od dostawców spoza grupy rękawice, opatrunki i włóknina) wzrosły o ponad 39,2% (21,0 mln zł) r/r, a główny wpływ miał wzrost sprzedaży rękawic diagnostycznych o 51,3% (21,9 mln zł) przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży opatrunków o 23,1% (-0,7 mln zł), co jest konsekwencją decyzji o ograniczeniu oferty tej grupy produktowej" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 404,07 mln zł w porównaniu z 289,74 mln zł rok wcześniej.

"Narastająco za trzy kwartały 2019 r. przychody grupy wzrosły o 39,4%, co pokazuje, że utrzymuje się wysokie tempo wzrostu sprzedaży. Geograficznie wzrost skonsolidowanej sprzedaży w omawianym okresie 3 kwartałów w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku został dokonany głównie w następujących krajach: USA o 59,1 mln zł, tj. 110,4% (głównie sprzedaż produktów z własnej fabryki), Polska o 18 mln zł, tj. 18,6%, Chiny o 9,6 mln zł, tj. ponad 20-krotnie oraz Ukraina, Rosja, Izrael, Rumunia, Włochy i Węgry. Spadki zanotowano m.in. w Hiszpanii i Arabii Saudyjskiej" - czytamy dalej.

Za trzy kwartały 2019 r. marża brutto uzyskana ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 19,6%, co oznacza spadek o 3,4 pkt proc. Jednak znacznie wyższe przychody sprawiły, iż wartościowo marża jest wyższa o 4,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Spadek procentowy marży to w głównej mierze efekt sytuacji z końca 2018 r. i początku 2019 r., kiedy sprzedawano rękawice nitrylowe nabywane jeszcze w 2018 r. (po wyższych cenach), przy równoczesnym osłabieniu złotego względem dolara amerykańskiego, podała też spółka.

"Marża w kolejnych miesiącach ulegała poprawie i w samym trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 20,9%, będąc o 3,2 pkt proc. wyższa niż w pierwszym kwartale br. oraz o 0,9 pkt proc. wyższa niż w drugim kwartale 2019 roku. Marża w samym trzecim kwartale 2019 r. była również o 1,6 pkt proc. wyższa niż w trzecim kwartale 2018 r. Kształtowanie się marż w segmencie dystrybucyjnym w kolejnych miesiącach będzie mocno uzależnione od kursu USD/PLN. Średni kurs w trzecim kwartale 2019 roku był o ponad 4,9% wyższy od średniego kursu w analogicznym okresie 2018 roku (za okres 3 kwartałów 2019 r. średni kurs USD/PLN jest wyższy o 7,5% w porównaniu do 3 kwartałów 2018)" - napisano też w raporcie.

Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży r/r oraz pogorszenie marż przełożyły się na 4,2 mln zł zysku na poziomie wyniku operacyjnego. Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) wyniósł za 3 kwartały 2019 r. 17 mln zł i stanowił 73,8% wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego, co z kolei oznacza, że rentowność na tym poziomie wyniosła 4,2% i była o 3,8 pkt proc. niższa niż przed rokiem, wskazano także w materiale.

"Jednocześnie zgodnie z oczekiwaniami zarządu emitenta następuje poprawa generowanych wyników z kwartału na kwartał. Grupa Mercator Medical wypracowała w trzecim kwartale zysk operacyjny na poziomie 4,5 mln zł wobec 2,3 mln zysku w drugim kwartale i 2,5 mln zł straty w I kw. 2019, a także zanotowała wzrost wyniku EBITDA do 8,4 mln zł (6,9 mln w II kwartale oraz 1,8 mln zł w I kw. 2019), co stanowiło 115% rezultatu z trzeciego kwartału 2018 r." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 0,5 mln zł wobec 7,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)