Protektor miał 0,3 mln zł straty netto, 0,39 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,39 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,24 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 24,58 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,4 mln zł w porównaniu z 80,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 0,49 mln zł wobec 1,81 mln zł straty rok wcześniej.
Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 104,23 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)