Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Larq odnotowało 8,57 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 12,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,39 mln zł wobec 14,28 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,42 tys. zł w III kw. 2019 r. wobec 120,65 tys. zł rok wcześniej.

Strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2019 r. wyniosła 18,93 mln zł wobec 12,15 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 242,6 tys. zł wobec 363,47 tys. zł.
Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.
(ISBnews)