Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Bioton odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,84 mln zł wobec 8,99 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,94 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 49,08 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 87,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148 mln zł w porównaniu z 180,18 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży grupy w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 147,9 mln zł i były na poziomie niższym aniżeli w roku poprzednim o 26%. Marża brutto na sprzedaży na poziomie grupy osiągnęła poziom 50 % i była wyższa o 10 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Główną przyczyną wzrostu marży jest zmiana udziału produktów o różnej marżowości w strukturze sprzedaży. W trzecim kwartale 2019 udział sprzedaży towarów w całej sprzedaży był niższy w porównaniu do trzeciego kwartału 2018" - czytamy w raporcie.
Strata na działalności operacyjnej (EBIT) w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosła 121,7 mln zł w porównaniu do straty 35,1 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. EBITDA za trzy pierwsze kwartały 2019 w ujęciu wartościowym wyniósł (-) 97,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 kształtował się na poziomie (-) 12,2 mln zł, podano także.
Koszty prac badawczych i rozwojowych w trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 3,5 mln zł i były niższe o 16,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 185,04 mln zł wobec 65,28 mln zł straty rok wcześniej.
Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)