BBI Development ma do 25 mln zł pożyczki na projekt 'Roma Tower'


Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PW - spółka współkontrolowana przez BBI Development - zawarło z inwestorem (polskim podmiotem) umowę pożyczki w maksymalnej kwocie 25 mln zł, podało BBI Development. Środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie dalszych prac przygotowawczych (w tym rozbiórkowych) projektu "Roma" w Warszawie oraz innych kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego oraz częściowe zrefinansowanie już poniesionych nakładów.
"Umowa pożyczki przewiduje, że kwota pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach, pierwsza transza w kwocie 10 mln zł w maksymalnym terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz druga transza w kwocie 15 mln zł w maksymalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku. Termin spłaty pożyczki określono na 30 czerwca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.
BBI Development realizuje wspólny z Archidiecezją Warszawską i Parafią pw. św. Barbary, projekt "Roma Tower" w Warszawie u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater.
BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.
(ISBnews)