Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023 zakładającą rekomendowanie wypłaty dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej spółki za poprzedni rok obrotowy, podano w komunikacie.
"Polityka dywidendowa na lata 2020-2023: W każdym roku obowiązywania polityki dywidendowej zarząd będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej spółki za poprzedni rok obrotowy" - czytamy w komunikacie.
Rekomendacja zarządu będzie uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne spółki oraz grupy kapitałowej spółki, zaznaczono także.
"Polityka dywidendowa będzie podlegać okresowej weryfikacji. Polityka dywidendowa obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku. Polityka dywidendowa została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki" - czytamy dalej.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1 219,57 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)