Konferencję poprzedził happening, podczas którego przed dworcem kolejowym Warszawa Śródmieście przeszło 50 kobiet z walizkami, zwracając uwagę na problem tzw. turystyki aborcyjnej, czyli wyjazdów Polek do klinik wykonujących aborcję poza granicami Polski.

"Biorę udział w tym wydarzeniu, bo zależy mi na tym, żeby w Polsce była dostępna aborcja na żądanie - legalna i bezpłatna, wysokiej jakości, bezpieczna. Póki to się nie wydarzy, kobiety z różnych krajów Europy tworzą sieci wsparcia dla kobiet w krajach, w których aborcja jest zabroniona" - powiedziała jedna z uczestniczek happeningu.

"Statystyki wskazujące, że w Polsce przeprowadza się tysiąc aborcji rocznie nie odzwierciedlają rzeczywistości. Nie mówi się o osobach, które przerywają ciążę w Polsce +poza ustawą+" -powiedziała Natalia Broniarczyk, organizatorka konferencji.

W konferencji, oprócz aktywistek z Polski brały udział przedstawicielki organizacji oraz nieformalnych grup z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz poinformował, że kwestia zabiegów przerwania ciąży w Polsce została uregulowana przepisami ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

W świetle tej ustawy przerwanie ciąży jest dopuszczalne wyłącznie w trzech ściśle określonych przypadkach, tj. gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Przepisy regulują również m.in. kwestię stwierdzenia okoliczności warunkujących przerwanie ciąży. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego w celu uzyskania świadczenia niezbędne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia prokuratora. W pozostałych dwóch przypadkach, wystąpienie okoliczności dopuszczających przerwanie ciąży stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba, że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety - poinformował rzecznik MZ.

Dodał, że, ustawa w art. 4b przewiduje, że „osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki leczniczej przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w podmiotach leczniczych”. Wykaz świadczeń gwarantowanych związanych z przerwaniem ciąży jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Zaznaczył, że przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży w okolicznościach innych niż przewidziane w ustawie jest działaniem pozaprawnym i stanowi przedmiot działań organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

>>> Czytaj też: W co wierzą antyszczepionkowcy? "To część planu na depopulację, lepiej podać zioła"