Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 14,29 mln zł w 2024 r., podała spółka.
"Opublikowane zostały wstępne wyniki aukcji. Aukcja zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 259,87 zł/kW/rok. Spółka zależna brała udział w ww. aukcji oferując tzw. obowiązek mocowy w aukcji głównej na rok dostaw 2024. Według szacunków spółki zależnej, przychody z rynku mocy mogą wynieść w 2024r. 14,29 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji, podano także.
Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.
(ISBnews)